Thông tin liên hệ:
   Trường THCS Thái Xuyên Địa chỉ : Thôn Lục Bắc- Thái Xuyên - Thái Thụy - Thái Bình.
  Số điện thoại : 036.3854791  Email : thaixuyen2@thaithuy.edu.v
  
 
 
 
 
Giới thiệu về trường
 
Giới thiệu địa lý:
Trường THCS Thái Xuyên ở phía Nam huyện Thái Thụy là một xã nội đồng bằng ven biển huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình. Phía Nam giáp xã Mĩ Lộc, phía Bắc giáp xã Thái Hưng và Thái An, phía Đông giáp xã Thái Hòa, phía Tây giáp xã Thái An. Với diện tích 464 ha, dân số 4564
Quá trình thành lập và phát triển :
Năm 1965-1966 trường phổ thông cấp II Thái Xuyên được thành lập đặt tại vị trí trụ cở Hợp tác xã Nông nghiệp bây giờ. Đến năm 1976-1977 trường sát nhập với trường cấp I lấy tên là trường cấp I+II Thái Xuyên . Từ năm học 1981-1982 lấy tên là trường PTCS Thái Xuyên). Đến năm học 1994-1995 trường PTCS Thái Xuyên được tách ra là lấy tên là trường THCS Thái Xuyên. Tính đến nay trường đã  được 17 năm. Trong 17 năm qua trường THCS Thái Xuyên luôn giữ vững danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc. Do ôỗ lực phấn đấu bền bỉ và sẵn sáng vượt qua mọi khó khăn thử thách nhà trường luôn giữ vững số lượng và không ngững nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 
Cơ cấu đội ngũ - Lớp – Phòng học – Phòng chức năng.
Hiện nay trường THCS Thái Xuyêncó 17CBGV trong biên chế, 5 hợp đồng, trong đó có 2 CBQL, 3 nhân viên hành chính ( 1 biên chế , 2 hợp đồng ) và 15 giáo viên. Các cán bộ giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn trở nên. Cơ cấu giữa các bộ môn khá cân đối và đảm bảo được yêu câu giảng dạy và giáo dục. Hiện nay toàn trường có 8 lớp với 8 phòng học ,5 phòng chức năng đáp ứng được tối thiểu các hoạt động của nhà trường.
 
Năm học 2010-2011
 

 

Nội dung
LỚP 6
LỚP 7
LỚP 8
LỚP 9
Toàn trường
Số
lớp
Số
HS
Số
lớp
Số
HS
Số
lớp
Số
HS
Số
lớp
Số
HS
Số
lớp
Số
HS
+ Năm học trước
2
68
2
54
2
61
2
56
8
239
+ Trong ngày KG
2
68
2
52
2
53
2
55
8
228
Giảm
 ( - )
 
 
 
- Ốm
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
- Chết
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
- Bỏ trong hè
 
0
 
0
 
1
 
0
 
1
- Chuyển đi
 
5
 
2
 
7
 
1
 
15
- Lưu ban
 
0
 
1
 
1
 
1
 
3
Tăng
 
( + )
+ Vân động
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
+ Đến
 
4
 
0
 
0
 
 
1
 
5
+ Lưu ban
 
1
 
1
 
1
 
 
 
3
+ Học sinh nữ
 
34
 
20
 
21
 
30
 
105
+ Học sinh K.Tật
 
1
 
1
 
0
 
2
 
4
+ HS đặc biệt KK
  8 
5
 
4
 
4
 
21
+ HS là con liệt sỹ
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
+ Con TB 81%
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
+ Con TB  81%
 
1
 
0
 
2
 
0
 
3
+ Đội viên
 
68
 
52
 
53
 
55
 
228

 

 

 

 
Ban Giám hiệu Trường THCS
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đ.thoại cơ quan
Đ.thoại di động
Trách nhiệm quản lý
Email
1
 Tạ Văn Chầm
Hiệu trưởng
0363777971
 0979720554
 Hiệu trưởng
2
NguyễnQuang Thái
Phóhiệu trưởng 
0363777971
 01242305868
Phó hiệu trưởng
 thaitxuyen2@thaithuy.edu.vn
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 

 

 
Danh sách tổ chuyên môn Trường
1. T hành chính

 

1
Họ và tên: Lê Thị Mai
Chức vụ: Kế toán
Ngày tháng năm sinh: 03.10.1968
Nơi sinh: Thái Xuyên-Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên-Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Nhiệm vụ được phân công: Kế toán
Điện thoại: 
2
Họ và tên: Đinh Thị Hồng Hà
Chức vụ: Cán bộ thư viện
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1980
Nơi sinh: Thái Học - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
Nhiệm vụ được phân công: Thư viện
Điện thoại: 975936839
E_Mail: hhatxuyen2@thaithuy.edu.vn
3
Họ và tên: Bùi Thị Thu Dung
Chức vụ: Cán bộ thiết bị
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1989
Nơi sinh: Thái Xuyên - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: CĐSP Công Nghệ
Nhiệm vụ được phân công: Cán bộ thiết bị
Điện thoại:  0916932868
E_Mail: dungtxuyen2@thaithuy.edu.vn

 

 
2. Tổ tự nhiên
1
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Thủy
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1980
Nơi sinh: Thái Thủy - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học  SP Toán
Nhiệm vụ được phân công: Dạy toán 9, Toán 6
Điện thoại: 01658687286
2
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Duyên
Chức vụ: Tổ phó tổ KHTN
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1981
Nơi sinh: Thái Thọ - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên- Thái Thụy- Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ
Nhiệm vụ được phân công: Dạy CN6,7,8,9
Điện thoại: 0972593077
3
Họ và tên: Vũ Thi Ngoan
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 02/1/1986
Nơi sinh: Thụy liên- Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hòa- Thái Thụy- Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Toán
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán 6
Điện thoại: 
E_Mail: 
4
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1977
Nơi sinh: Thái Hưng -Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thịnh -Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Tin
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tin 6,7,8,9
Điện thoại:0978740402
5
Họ và tên: Lưu Thị Minh Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh:28/04/1979
Nơi sinh: Thái Xuyên- Thái Thụy- Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên- Thái Thụy- Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Toán lý
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán 7, Hóa 9, CN7A
Điện thoại: 0987912327
6
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1980
Nơi sinh: Thái Hòa- Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hòa- Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Toán, Lí
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán8, Lí 9, CN8A
Điện thoại: 01652582897
7
Họ và tên: Dương Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 23/10/1981
Nơi sinh: Thái Học - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Học - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thể dục
Nhiệm vụ được phân công: Dạy thể dục 6,7,8,9
Điện thoại: 0977406486
8
Họ và tên: Trần Văn Duy
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh: Thái Hòa - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hòa - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sinh
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Sinh9, Hóa8
Điện thoại: 0977406486
E_Mail: 
 
3. Tổ xã hội

 

1
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: GV
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1989
Nơi sinh: Thái Xuyên- Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên- Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 6
Điện thoại: 
2
Họ và tên: Bùi Thị Nhung
Chức vụ: Tổ trưởngTổ KHXH
Ngày tháng năm sinh: 28.12.1974
Nơi sinh: Thái Học - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Mỹ Lộc - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: ĐH sư phạm Văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 9, CN9,
Điện thoại: 01695230441
3
Họ và tên: Vũ Thị Hà
Chức vụ: Tổ phó KHXH
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1975
Nơi sinh: Thái Xuyên-Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên-Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 8, Sử 8, CN8B
Điện thoại: 01692080575
E_Mail: vhatxuyen2@thaithuy.edu.vn
4
Họ và tên: Lê Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 15.09.1978
Nơi sinh: Thái An - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên- Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: ĐH NN
Nhiệm vụ được phân công: Dạy  NN7,8, Chủ tịch công đoàn
Điện thoại: 01668733648
5
Họ và tên: Đào Xuân Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 28.12.1976
Nơi sinh:Thái Xuyên- Thái Thụy- Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên-Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học Mỹ thuật
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Mỹ thuật 6,7,8,9.
Điện thoại: 0988370676
E_Mail: sontxuyen@thaithuy.edu.vn
6
Họ và tên: Hoàng Thị Tĩnh
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 13.07.1981
Nơi sinh: Tiền Hải - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hòa- Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: ĐH Văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 6, Sử 9
Điện thoại: 0905347328
7
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1985
Nơi sinh: Thái Hòa- Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hòa-Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Văn
Nhiệm vụ được phân công: Địa 6,7,8,9
Điện thoại: 
E_Mail: trangtxuyen2@thaithuy.edu.vn
8