* Giới thiệu địa lý:

Trường THCS Thái Xuyên ở phía Nam huyện Thái Thụy là một xã nội đồng bằng ven biển huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình. Phía Nam giáp xã Mĩ Lộc, phía Bắc giáp xã Thái Hưng và Thái An, phía Đông giáp xã Thái Hòa, phía Tây giáp xã Thái An. Với diện tích 464 ha, dân số 4564

* Quá trình thành lập và phát triển :

Năm 1965-1966 trường phổ thông cấp II Thái Xuyên được thành lập đặt tại vị trí trụ cở Hợp tác xã Nông nghiệp bây giờ. Đến năm 1976-1977 trường sát nhập với trường cấp I lấy tên là trường cấp I+II Thái Xuyên . Từ năm học 1981-1982 lấy tên là trường PTCS Thái Xuyên). Đến năm học 1994-1995 trường PTCS Thái Xuyên được tách ra là lấy tên là trường THCS Thái Xuyên. Tính đến nay trường đã được 17 năm. Trong 17 năm qua trường THCS Thái Xuyên luôn giữ vững danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc. Do ôỗ lực phấn đấu bền bỉ và sẵn sáng vượt qua mọi khó khăn thử thách nhà trường luôn giữ vững số lượng và không ngững nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

* Cơ cấu đội ngũ - Lớp – Phòng học – Phòng chức năng.

Hiện nay trường THCS Thái Xuyên có 19CBGV trong biên chế, 5 hợp đồng. Trong đó có 2 CBQL, 3 nhân viên hành chính ( 1 biên chế , 1 hợp đồng ) và 14 giáo viên. Các cán bộ giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn trở nên. Cơ cấu giữa các bộ môn khá cân đối và đảm bảo được yêu câu giảng dạy và giáo dục. Hiện nay toàn trường có 6 lớp với 8 phòng học ,5 phòng chức năng đáp ứng được tối thiểu các hoạt động của nhà trường.

 

[Trở về]