Tuesday, 29/09/2020 - 07:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thái Xuyên

Cong tac thang 1.2018

* Công tác trọng tâm. -Tập trung chỉ đạo tốt sơ kết học kì 1, xếp loại Học lực, hạnh kiểm học sinh, đánh giá nghiêm túc, thực chất, tái giảng học kì 2, đồng thời là tháng thi đua lập thành tích Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN, chào mừng kỷ niệm 110 Ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018);
* Công tác trọng tâm.
-Tập trung chỉ đạo tốt sơ kết học kì 1, xếp loại Học lực, hạnh kiểm học sinh, đánh giá nghiêm túc, thực chất, tái giảng học kì 2, đồng thời là tháng thi đua lập thành tích Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN, chào mừng kỷ niệm 110 Ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018);


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TR­ƯỜNG THCS THÁI XUYÊN

SỐ  9 /KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Xuyên, ngày 30 tháng 12 nnăm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 01- 2018

* Công tác trọng tâm.

    -Tập trung chỉ đạo tốt sơ kết học kì 1, xếp loại Học lực, hạnh kiểm học sinh, đánh giá nghiêm túc, thực chất, tái giảng học kì 2, đồng thời là tháng thi đua lập thành tích Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN, chào mừng kỷ niệm 110 Ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018);

I - CÔNG TÁC SỐ LƯ­ỢNG - PHỔ CẬP

            - Duy trì số lượng 186 học sinh.

            - Tỉ lệ chuyên cần > 99%.

- Tăng cường kiểm tra sĩ số học sinh.

II - SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ TÁI GIẢNG HỌC KÌ II

1 - Sơ kết học kì I.

a -Với giáo viên.

a1 - Thực hiện công tác tính điểm - duyệt điểm - vào điểm - xếp loại.

            - BGH nhà trường và bộ phận chuyên môn yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc  “Vào điểm - Xếp loại” bám sát thông tư 58/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011, công văn 4669/BGDĐT, CV 1392/BGD về đánh giá học sinh lớp 7 theo mô hình trường học mới, trên cơ sở động viên, khuyến khích học sinh có tinh thần vươn lên trong tu dưỡng và học tập vào thời gian cuối học kì.

            - Kiểm tra rà soát lại việc cho điểm ở các bài kiểm tra của HS. Trước khi vào sổ cái tổng kết phải đối chiếu sổ điểm cá nhân với bảng điểm trong phần mềm quản lí điểm.

- GV nào vào điểm sổ cái sai đề nghị mua đền sổ và chép lại các phần GV bộ môn khác đã vào điểm.

a2 - Sơ kết học kì I.

            *Sáng ngày 12/01/2018(thứ 6) : Từ 07h30’ sơ kết tại tổ chuyên môn với các nội dung.

            - Sơ kết hoạt động của tổ chuyên môn HK I. Đánh giá đã hoàn thành được bao nhiêu % kế hoạch đề ra đồng thời xây dựng kế hoạch phấn đấu trong học kì II. BC cần đánh giá chính xác, khách quan, cụ thể, không chung chung. Kế hoạch đề ra phải dứt điểm tồn tại trong học kì I, có KH khả thi cao trong học kì II.

            - Tự kiểm điểm cá nhân HK I(bản nhận xét định kì).

            + Các cá nhân trình bày bản nhận xét định kì HKI năm học 2017-2018: về nề nếp, QCCM ;Công tác chủ nhiệm; KQ Chất lượng Dạy - Học ; Tổ Chức các hoạt động trong trường; Công tác xây dựng CSVC; Ứng dụng CNTT, Hoạt động của các tổ chức CĐ - Chi đoàn – Liên Đội, Lao động-TDVD,... trình bày trước tổ CM để tổ trưởng tập hợp nhận xét đánh giá xếp loại ở tổ. Yêu cầu tự đánh giá thẳng thắn, sẵn sàng nhận khuyết điểm để vươn lên trong học kì II. Tổ chuyên môn và các bộ phận tổng hợp làm báo cáo tham luận trong buổi sơ kết toàn trường, từ đó nhà trường bổ sung kế hoạch cho kì II.

            *Yêu cầu của buổi sơ kết:

            - Xác định rõ mục đích và tầm quan trọng sơ kết quan trọng hơn tổng kết.

            - Kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được, những tồn tại cần khắc phục và dứt điểm với tinh thần thẳng thắn, khách quan. Tuyệt đối tránh tư tưởng xuê xoa, dễ dãi, cả nể,  tránh xếp loại theo hướng bình quân, cào bằng, đặc biệt phải rút kinh nghiệm với GV còn có mặt hạn chế tại tổ.

            - Xếp loại thi đua với trường và tổ CM  theo 4 loại: (Tốt - Khá - TBình - Yếu). Với các cá nhân xếp theo 4 loại:( Không hoàn thành nhiệm vụ - Hoàn thành nhiệm vụ - Hoàn thành tốt nhiệm vụ -Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Tổ bình bầu xếp loại các cá nhân mức độ thực hiện hoàn thành các công việc được giao vào trong danh sách  theo thứ tự 1; 2; 3; 4…

            - Chú trọng và bám sát đến việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường đề ra trong HK I và năm học, đặc biệt là thực hiện chất lượng và quy chế chuyên môn, kỉ cương, nề nếp trong trường. Việc thực hiện các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT, của ngành ( đ/c tổ trưởng xem lại sổ trực ban, sổ nghị quyết của nhà trường để thống kê hiện tượng GV nghỉ không lí do, đi muộn, không ghi sổ trực ban, những tắt sót nhà trường đã nhắc nhở nhưng chưa bổ sung kịp thời, đặc biệt lưu ý quy chế chuyên môn đã thống nhất đầu năm về việc đi muộn, bỏ họp, bỏ tiết ...)

- Bám sát Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, đánh giá cụ thể kết quả việc thực hiện Kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn, việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới(VNEN), chỉ rõ những ưu điểm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục.

            * Chiều ngày 12 /01/2018( thứ 6 ): Từ 14h00’ họp Chi bộ, ban thi đua, Quyết toán tài chính HK I : Nhà trường; Công đoàn.

* Điều chỉnh phân công nhiệm vụ HK2 cho các tổ chức, cá nhân, nhắc lại nề nếp quy chế làm việc của nhà trường, bộ phận CM, CĐ...

Trước khi sơ kết nhà trường gửi bản sơ kết tới ban thi đua để tham luận, bổ sung cho bản sơ kết.

* Ngày 16 /01/2018(thứ 3):

- Từ 7giờ30: SKHKI với CBGV và đại biểu dự: (ĐU-UBND, Ban đại diện CMHS).

- Trang trí khánh tiết: Thầy Sơn, Duy (chuẩn bị táp lô).

- Dẫn chương trình: Thầy Thái.

* Cô Hường chuẩn bị giấy mời khách dự: Đại diện Đảng uỷ- UBND, Đại diện ban CMHS. Hoàn thiện vào ngày 15 /01/2018.

            + Nội dung chủ yếu: Đánh giá kết quả các mặt hoạt động trong học kì I: Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đối chiếu với KH đầu năm đề ra, so sánh với năm học trước, đánh giá việc triển khai và thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

            + Chỉ ra những hạn chế, tìm nguyên nhân, từ đó rút ra bài học, đề ra KH trong học kì II: Đặc biệt về nâng cao chất lượng, lớp 7 học theo mô hình trường học mới, ôn thi vào THPT cho học sinh lớp 9.

            + Thống nhất xếp loại thi đua trường, Công đoàn, Liên đội (xếp theo 4 loại: Tốt, khá, TB, yếu).

            *Chú ý:

-Ngày 8/01/2018 nộp thống kê KQ KTCL học kì I về cụm trưởng qua Email(đ.c Thái).

            - Đến ngày 06/01/2018 (Thứ 7) hoàn thành điểm ở sổ điểm lớp, GVCN nộp thống kê xếp loại HK, Văn Hóa cho BGH làm thống kê và Liên Đội làm thi đua.       

            - Đến 06/01/2018 Tổng phụ trách đội và BCH liên đội hoàn thành công tác sơ kết thi đua của liên đội trên Sổ Theo dõi thi đua của liên đội và Sổ đầu bài. Hoàn thành báo cáo SKHK I của liên đội.

- Từ 15-20/01/2018 hoàn thành vào điểm HK I trong học bạ cho HS.

            - Các bộ phận: Chuyên môn, Công Đoàn nộp báo cáo sơ kết học kì I vào ngày 08/01/2018 cho HT để tổng hợp làm báo cáo sơ kết.

            * Hồ sơ SKHK I của  tổ nộp về HT sau khi sơ kết tổ ngày 12/1 gồm:

            - Bản nhận xét định kì HK1 (Tự kiểm điểm cá nhân)

            - Biên bản họp buổi sơ kết HKI của tổ.

            * Hồ sơ của trường nộp sang phòng GD&ĐT gồm:    

* Gửi qua email (ĐC Hoài) ngày 8 /01/2018:

- Thống kê xếp loại HK, HL HK I  (theo mẫu bản Excel): 1 bản.

     * Gửi văn bản in (ĐC Hoài nhận)14h ngày  15 /01/2018:

Œ- Báo cáo sơ kết HK I (bản in, theo mẫu).

- Thống kê xếp loại HK, HL HK I  (theo mẫu bản Excel): 1 bản.

Ž- Thống kê kết quả và Biên bản kiểm tra chất lượng HK I (mỗi  loại 1 bản).

- Trich biên bản thi đua HK I (theo mẫu): 1 bản.

- Gửi Báo cáo sơ kết HK I (qua Email đ/c Hùng, theo mẫu).

b-Tổ chức sơ kết với  học sinh.

            *Ngày 15/01/2018(thứ 2, giờ chào cờ): SKHK I với toàn bộ CBGV và HS.

            - Trang trí: Thầy Sơn, Duy, Chi đoàn (Thầy Thái chỉ đạo).

            - Táp lô: LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2017 - 2018.

            *Nội dung:

            - Dẫn chương trình: Thầy Thái

            - Chào cờ, Quốc ca, Đội ca(Liên đội)- tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu(Thầy Thái).

            - Báo cáo tóm tắt SKHK I, Phương hướng HK II (Hiệu trưởng).

            - Phát động phong trào thi đua Mừng Đảng-Mừng Xuân, quán triệt nội dung cam kết đã ký: Thực hiện nghiêm các cuộc vận động và phong trào thi đua, thực hiện nghiêm các nội dung đã kí cam kết theo NĐ 36/CP và PL16- UBTVQH không đốt các loại pháo nổ; đấu tranh phòng chống các tai tệ nạn xã hội và thực hiện nghiêm Luật giao thông đường bộ.

            - Liên đội tổ chức phát động quyên góp10.000đ/hs thực hiện phong trào: “Tết vì người nghèo”.( vào sáng 15 /01/2018)

            - Từ 13h45’ ngày 13/01/2018. Họp BGH, ban đại diện CMHS các lớp và GVCN.

* Từ 14h30 chiều ngày 13/01/2018 họp phụ huynh học sinh các lớp.

            - Họp PHHS các lớp: GVCN chủ động chuẩn bị nôi dung: Thông báo kết quả học kì I của toàn trường, thông báo tình hình của lớp, của từng học sinh; tuyên dương những học sinh có thành tích cao trong đợt KT và tổng kết; phê bình và có biện pháp phù hợp nhắc nhở, động viên những học sinh yếu, có ý thức chưa tốt, những học sinh đóng góp chậm, hay bỏ học, bỏ tiết, lớp 7 lưu ý về kết quả đánh giá dựa vào nhận xét sự tiến bộ của học sinh, đặc biệt đối với những học sinh còn nhiều mặt hạn chế(GVCN bám vào công văn 4669/BGD để nhận xét), những trường hợp có nguy cơ lưu ban... Phương hướng học kì II, đặc biệt là nêu rõ vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức, ý thức học tập của học sinh; đề cao vai trò của chi hội trưởng hội PH của lớp, đặc biệt triển khai các hình thức xử phạt nếu học sinh vi phạm các quy định như học sinh đã ký cam kết, tham khảo ý kiến phụ huynh, triển khai một số khoản thu theo quy định đợt 2,...(với mục đích để học sinh hạn chế vi phạm nội quy trường, lớp)… (GVCN nộp biên bản ngay sau khi họp, biên bản phải có đủ chữ kí của phụ huynh). Lưu ý chuẩn bị tốt công tác đón tiếp.

III - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN.

            Phát động đợt thi đua “Mừng Đảng - Mừng Xuân”

1 - Công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức.

            - Chi bộ nhà trường tham gia kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN(3-2) tại xã, Đảng viên trong chi bộ phát huy tinh thần gương mẫu về mọi mặt, đặc biệt trong thời gian trước, trong, sau tết nguyên đán.

- Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh: tuyên truyền sâu rộng qua các chuyên đề, ngoại khóa; qua các buổi sinh hoạt đầu tuần;. Triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh với chủ đề: “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Thụy anh hùng” theo Kế hoạch.

 

- Thực hiện tiết HĐNG đúng chủ đề (GVCN).

            - Liên đội kết hợp với đoàn thanh niên tổ chức quyên góp tự nguyện đối với học sinh để tạo nguồn kinh phí thực hiện công tác nhân đạo “Tết vì người nghèo”, “Học sinh nghèo” , gia đình chính sách. Cô Thu, Thầy Chi và GVCN tìm hiểu lên danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc GĐ có công với cách mạng để tổ chức thăm hỏi nhân dịp tết nguyên đán.

            - Công đoàn(đ/c D. Hà) tổ chức phát động mỗi CBGV từ 30 000đ-50 000đ cùng với các em hs toàn trường thực hiện "Tết vì người nghèo", tìm hiểu các văn bản Pháp Quy liên quan đến chế độ chính sách, quy chế chuyên môn, điều lệ trường học, đặc biệt là các nghị định của chính phủ về quản lí và sử dụng pháo, về ATGT, về ATTP, phòng cháy, chữa cháy... (BCHCĐ triển khai).

2 - Nề nếp.

            - Duy trì và củng cố lại tất cả nề nếp hoạt động trong trường, thực hiện  nghiêm túc quy định về thời gian biểu đã thống nhất đầu năm. Giờ chào cờ 100% CBGV phải dự. Những ngày trời mưa tổ chức giờ chào cờ trong nhà đa năng. Dứt điểm việc GVCN phó thác hoàn toàn công tác nề nếp cho liên đội và BGH.

            -  Đồng chí Thái theo dõi việc thực hiện vệ sinh chuyên các lớp để nhắc nhở kịp thời những đ/c GVCN chưa bám sát lớp trong công tác lao động (khu vực các gốc cây, bồn hoa, từ ngoài cổng trường vào, khu vực nhà vệ sinh học sinh, phía trước, sau nhà đa năng, đầu phòng thư viện, sân TD...).

            - GVCN quán triệt HS về nề nếp học tập, giữ gìn của công, không ăn quà trong trường, trực nhật đúng giờ, đúng vị trí và kê bàn ghế ngay ngắn. Phát huy vai trò tự quản của đội ngũ cán bộ lớp.

            - Trực ban chú ý đánh trống, ghi sổ trực ban đúng thời gian và quy định. Nếu không ghi -> Trực ban bỏ tiết, bỏ buổi.

            - GV nào đổi giờ hoặc dạy thay lấy phiếu từ BGH + T2 làm thủ tục sau đó nộp lại cho đ/c PHT, Tổ trưởng theo dõi, 2 T2 ghi sổ để trả tiền dạy thay nếu vượt số tiết quy định. Khi thanh toán tiền dạy thay yêu cầu kèm theo phiếu để thanh toán. Yêu cầu dạy thay, đổi giờ phải vì lí do chính đáng, hạn chế việc riêng gia đình cũng dạy thay, đổi giờ.

3- Bồi giỏi, dạy thêm, học thêm trong trường, ôn vào THPT.

         -Giáo viên chủ động hoàn thành việc làm điểm HK1 nộp cho đ/c Thái đúng lịch.

            - Tiếp tục duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng học thêm cho học sinh khối 6 - 7 - 8 và ôn thi vào THPT cho HS khối 9, rút kinh nghiệm những hạn chế trong học kì I GV dạy thêm tiếp tục có KH cụ thể để nâng cao CL dạy học, đặc biệt GV phải quản lí tốt nề nếp học sinh, phải có phương pháp để học sinh tham gia tích cực vào hoạt động học, tránh việc học sinh đi học thêm để trốn tránh việc GĐ.

- Lập Hồ sơ đề nghị Phòng GD&ĐT cấp Giấy phép Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường với CBGV có nhu cầu, đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

            - Tiếp tục duy trì và củng cố lịch bồi giỏi của trường mỗi tuần ít nhất một buổi, mỗi tháng KS ít nhất một lần, nộp kết quả về cho đ/c PHT, đ/c PHT theo dõi và đánh giá kết quả sau từng tháng, có biện pháp chỉ đạo GV bồi cho phù hợp. Kiểm tra chặt chẽ số lượng buổi bồi giỏi.

- Tiếp tục thực hiện tốt và sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng, tăng số lượng và chất lượng học sinh giải Toán, tiếng Anh, Vật lí qua mạng Internet.

            - GV thể dục tiếp tục theo dõi phát hiện nguồn học sinh có năng khiếu TDTT cho năm học sau.

Tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường từ 02/01/2018, nhà trường và giáo viên dạy thêm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4 - Kiểm tra nội bộ, dạy thực nghiệm, chuyên đề ngoại khóa.

            - Trong tháng nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện GV.

            - Thực hiện kiểm tra hồ sơ giáo án định kì theo kế hoạch của bộ phận chuyên môn. riêng giáo án duyệt 01 lần/tuần vẫn duy trì như HK I. Đề nghị tổ CM báo cáo ngay những GV không nộp GA để duyệt của mỗi tuần và ghi vào báo cáo tháng.

            - Hai tổ CM lên lịch dạy thực nghiệm theo kế hoạch. Lư­u ý tổ chức rút kinh nghiệm  vào các buổi SHCM.

            - Thực hiện các chuyên đề ngoại khóa theo kế hoạch đã đăng kí đầu năm.

            - Tiếp tục công tác kiểm tra: dự giờ, hồ sơ, giáo án.

            - Kiểm tra hồ sơ giáo viên ngày từ 25-27/1/2018

IV-CÔNG TÁC KHÁC.

1 - Phát động đợt thi đua mừng đảng - mừng xuân.

a - Với giáo viên.

Triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh với chủ đề: “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Thụy anh hùng” theo Kế hoạch.

            - Tổ chức dạy học chủ đề, “Học tập làm  theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phong trào “nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh”, “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực

b - Với học sinh.

            - Liên đội tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tổ chức cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh với chủ đề: “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Thái Thụy anh hùng”

            - Các lớp đăng kí thi đua giờ học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt. Mỗi học sinh phấn đấu đạt nhiều điểm tốt.

            - Cùng các Thầy, Cô thăm hỏi và chúc tết các gia đình TBLS có HCKK, học sinh nghèo của trường(Thầy Chi, cô Thu tham mưu với BGH và chủ động dự kiến ngày đi thăm hỏi, phân công đoàn viên đi cùng).

3 - Công tác sách - Thiết bị.

            - Quyết toán và đối chiếu với bộ phận Sách-TB của PGD. Cán bộ thư viện chủ động sắp xếp thư viện, phòng đọc gọn gàng, có kế hoạch cho CBGV và học sinh mượn trả sách.

- Tiếp  tục  triển  khai  sử  dụng  có  hiệu  quả Tủ  sách  phụ  huynh, phát động CBGV, HS mua bổ sung cho tủ sách nhân dịp tết nguyên đán;  tổ  chức  cho CBGV, học sinh đọc sách tìm hiểu lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng CSVN, giáo dục tuyền thống cho học sinh( tổ KHXH).

- Đăng kí mua sách“Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THCS” (Sách dùng cho giáo viên); mỗi trường 10 quyển.

            - Đ/c phụ trách thiết bị lên KH báo cáo với đ/c PHT lên lịch lao động cho học sinh thu dọn lại phòng TB, treo tranh ảnh,...

4 - Học nghề.

            - Tiếp tục lịch học nghề theo kế hoạch và hoàn thiện hồ sơ nghề, đảm bảo kết thúc chương trình nghề đúng thời gian. Thầy Thái tiếp tục kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ nghề, ký các loại hồ sơ nghề.

            - GV dạy nghề đôn đốc HS nộp tiền học nghề, quản lí chặt chẽ học sinh thực hành, dụng cụ thực hành đối với nghề Điện.

            - Tổ chức học bù các buổi đã nghỉ trong HKI để kịp chương trình.

5 - Công nghệ thông tin.

            - Tiếp tục triển khai cho học sinh giải tiếng Anh, Toán, Vật Lí qua mạng, thường xuyên cập nhật SL, CL học sinh. Lưu ý tiếp tục tăng cường số lượng học sinh tham gia thi:        - Phát huy tốt việc khai thác, trao đổi thông tin qua mạng internet, đặc biệt là trao đổi thông tin qua địa chỉ tên miền..

            - Đăng các tin, bài và các hoạt động nổi bật của trường(N. Mai).

6 - Thực hiện nghị định 36 TTG.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Pháp lệnh 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lí và sử dụng pháo tới từng CBGV, học sinh và CMHS.

            - Học sinh ký cam kết( của PGD và của ban công an xã Thái Xuyên).

7 - Liên đội.

- Đ/C TPT kết hợp với 2 đ/c tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo. Dự kiến ngày 14/1/2018(chủ nhật).

- Tổ chức cuộc vận động quyên góp quỹ vì người nghèo “Học sinh nghèo, Học sinh HCKK”, tổ chức tặng quà dịp tết nguyên đán.

            - Tham gia đầy đủ các cuộc thi và các phong trào do cấp trên phát động.

8 - Công Đoàn và nhà trường.

            - CĐ chủ động bàn bạc với nhà trường chuẩn bị chăm lo đời sống và quà tết nguyên đán cho CBGV.

            - Tiếp tục quán triệt CBGV thực hiện nghiêm chỉnh các nghị định của chính phủ, quy định của ngành về việc kí cam kết nghị định 36/CP, thực hiện nghiêm túc đoàn kết nội bộ.

            - Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt công đoàn.

9- Công tác tài chính.

            Quyết toán các khoản thu - chi.

             - Hoàn thiện công tác tài chính năm 2017( đ/c L. Mai)

            - Đồng chí L Mai, Thu chuẩn bị BC thu các khoản trong học kì I của các lớp.

- Hoàn thiện các khoản thu chi trong năm 2017 và học kì I.

 

Nơi nhận:

- CBGV để thực hiện.

- Lưu VP

 

                                   Hiệu trưởng

 

 

                                                     

              Tạ Văn Chầm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: thaithuy.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 252
Năm 2020 : 5.224