Cong tac thang 11.2017

* Công tác trọng tâm:- Chào mừng Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua "Hai tốt"& Kỉ niệm 72 năm nền Giáo dục Việt Nam, kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào VH-VN-TDTT, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
* Công tác trọng tâm:
- Chào mừng Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua "Hai tốt"& Kỉ niệm 72 năm nền Giáo dục Việt Nam, kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào VH-VN-TDTT, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


 

PHÒNG GIÁO DỤC THÁI THỤY

TRƯỜNG THCS THÁI XUYÊN

SỐ 04/ KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Xuyên, ngày 28  tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11

 * Công tác trọng tâm:

- Chào mừng Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Hai tốt”& Kỉ niệm 72 năm nền Giáo dục Việt Nam, kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào VH-VN-TDTT, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

I - TỔ CHỨC TỐT ĐỢT THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20 –11

1- Với học sinh:

- Phấn đấu có nhiều điểm 10 dâng tặng thầy, cô trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11

- Các lớp đăng kí thi đua ngày học tốt - tuần học tốt, tháng học tốt. Phấn đấu lớp có nhiều tiết học tốt, ngày học tốt.

- Liên đội phát động các lớp tham gia các phong trào hoạt động kỉ niệm ngày NGVN 20/11/2017 như: luyện tập văn nghệ, TDTT, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tổng vệ sinh trường lớp ...

+ Hội diễn văn nghệ: Ngày 18/11.Chọn 1 -2 tiết mục văn nghệ biểu diễn vào ngày 20/11

 + Hội khỏe trường: Ngày 15-16/11.( Môn kéo co, cầu lông)

+ Liên đội sơ kết thi đua các lớp (cả kết quả HĐ đội, học tập...):

 Ngày 27/11 tổng kết đợt thi đua trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt kết quả cao.

2-Với thầy, cô

-  Kỷ niệm ngày NGVN 20-11: GV nữ mặc áo dài, Nam com lê- cà vạt.

3- Công đoàn

- Tham mưu cùng nhà trường lo quà và thưởng cho CBGV.

- Cùng nhà trường XDKH và hoàn thiện một số công việc tổ chức 20/11.

- Công đoàn lên kế hoạch làm 01 công trình chào mừng ngày 20/11 như: trang trí khẩu hiệu, bồn hoa ....(công trình nhỏ nhưng có ý nghĩa)

- Nhân ngày 20/11, công đoàn cần chủ động tham mưu với BGH làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu với cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương để tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam trọng thể, có ý nghĩa thiết thực.

4- Chi đoàn

- Chi đoàn cùng liên đội cho học sinh luyện tập văn nghệ, sau khi hội diễn tại trường chào mừng 20/11. Chọn  1 - 2 tiết mục hay nhất để biểu diễn vào ngày kỉ niệm 20-11.

- Chi đoàn cùng liên đội (Cô Thu BTĐ, Thầy Chi, chủ động phân công đoàn viên) làm ban giám khảo chấm văn nghệ, trang trí khánh tiết ngày hội diễn văn nghệ và thu dọn sau khi hội diễn.

- đ/c PHT phân công GV và các lớp làm công tác chuẩn bị cho ngày hội diễn văn nghệ.

5- Nhà trường.

- Cùng với  hiệu trưởng mầm non và hiệu trưởng tiểu học, hiệu trưởng THCS chủ trì việc tham mưu với địa phương để tổ chức Hội nghị thi đua “ Hai tốt ” và kỉ niệm ngày 20/11 chung, cùng hội Cựu giáo chức và CBGV 3 ngành học trong xã .

- Thưởng cho giáo viên có thành tích tốt trong năm học 2016 - 2017 (GV là LĐ TT, GV giỏi huyện, tỉnh, CSTĐ).

- Cùng công đoàn tổ chức tốt lễ kỉ niệm ngày NGVN 20/11.

- Kết hợp với công đoàn làm công trình kỉ niệm ngày NGVN 20/11.

- Bộ phận tài chính lên kế hoạch lập dự toán chuẩn bị kinh phí chi ngày 20-11.

6- Liên đội:

- Triển khai các phong trào thi đua chào mừng 20/11 theo KH đã xây dựng.

- Tổ chức tổng kết đánh giá sau đợt phát động thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

II - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN.

1- Công tác Số lượng, Phổ cập

a - Số lượng

- Duy trì sĩ số:186 học sinh; đảm bảo tỉ lệ chuyên cần > 98%

- Cô Hường và GV bộ môn theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày, cập nhật vào sổ theo dõi SL, sổ đầu bài. GVCN lưu ý những học sinh nghỉ học quá 2 buổi không có lí do phải liên hệ ngay với phụ huynh tìm hiểu nguyên nhân và báo về nhà trường.

b - Phổ cập

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập.(tổ phổ cập)

2- Công tác nề nếp.

 * Giáo viên.

- BCH công đoàn triển khai họp công đoàn theo định kì, quán triệt tinh thần chấp hành kỉ cương nề nếp và kỉ luật lao động của nhà trường trong tất cả các hoạt động. Quán triệt CBGV thực hiện nghiêm quy định đông phục hàng tuần vào thứ 2, 5.

- Giáo viên trực ban thực hiện đúng thời gian biểu theo lịch. Đặc biệt là thời gian biểu đầu giờ và kết thúc tiết cuối. Phải nắm bắt được toàn bộ tình hình diễn biến của buổi học, đặc biệt là đầu giờ. Yêu cầu ghi đầy đủ các diễn biến về nề nếp của buổi học bắt đầu từ thể dục đầu giờ và giờ truy bài như (nề nếp TD đầu giờ, truy bài của các lớp, tình hình hoạt động của đội tự quản, ...... )

- Tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn theo quy định, nếu có vấn đề gì thay đổi so với lịch của nhà trường hoặc hiện tượng bất thường yêu cầu báo cáo ngay với BGH để giải quyết. Chú ý kiểm tra giáo án phải đối chiếu kế hoạch dạy học của giáo viên.

- Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phải thực hiện tốt việc giáo dục học sinh, đặc biệt là GD đạo đức, thường xuyên liên hệ với chi hội trưởng CMHS của lớp để kết hợp giáo dục học sinh.

- GVCN quán triệt ý thức học sinh: ý thức học tập cả chính khoá và học thêm buổi chiều, TD đầu giờ, truy bài, bảo vệ môi trường, tham gia nghiêm túc các hoạt động do nhà trường tổ chức trong đợt chào mừng 20/11.

- GVCN, GV dạy GDCD chủ động triển khai Chuyên đề giáo dục Kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế…

* Học sinh.

- Yêu cầu BCH liên đội thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nề nếp đồng phục, việc TD đầu giờ, giữa giờ, múa hát tập thể, truy bài .... Dứt điểm hiện tượng học sinh vứt rác ra sân trường.

- BCH liên đội và cán bộ lớp theo dõi và làm nghiêm túc công tác nề nếp của lớp đặc biệt là giờ truy bài và ý thức chuẩn bị bài ở nhà.

- Thực hiện nghiêm túc các phong trào Liên đội và nhà trường phát động.

3-Đẩy mạnh hoạt động dạy-học

3.1- Tiếp tục nâng cao chất lượng đại trà và BDHSG

  a, Duy trì lịch học chính khóa, học thêm buổi chiều.

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng các chuyên đề, ngoại khóa. Bản đồ tư duy,... rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm Lý, Hóa, Sinh lớp 8, 9 cho hs vào các bài dạy học cụ thể.

- Duy trì lịch bồi giỏi tại trường và cụm. Riêng lớp 9 chú ý rèn kỹ năng cho học sinh ở tất cả các môn. Kết hợp tốt kiến thức ôn thi vào PTTH cho các em.

- Nếu buổi nào không học vì lí do chính đáng yêu cầu GV báo cáo với BGH và viết phiếu xin thay đổi buổi học để học bù. Nếu là công việc chung của trường, nhà trường sẽ lên lịch học bù vào buổi khác.

- Rà soát lại việc thực hiện chương trình, bám sát việc thực hiện Kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn.

- Đối với lớp 7 dạy học theo mô hình trường học mới cần tập trung thực hiện tốt 5 nội dung hoạt động dạy học: Khởi đông, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng, Tìm tòi mở rộng. Tổ chức tốt hoạt động nhóm cho học sinh, tăng cường sự giao lưu tương tác giữa thầy và trò, giữa trò với trò.

- Trú trọng việc giao cho học sinh hoạt động học tập ở ngoài lớp học và ở nhà, đặc biệt là hoạt động Vận dung và hoạt động Tìm tòi mở rộng( Có thể cho một số học sinh có sản phẩm báo cáo trước lớp để thảo luận…)

- Đánh giá việc xây dựng và tổ chức hoạt động, hiệu quả của Tủ sách phụ huynh (đ/c Đ. Hà).

  b, Triển khai bồi giỏi trường.

- Các lớp BG tại trường vẫn duy trì bình thường theo TKB. Bồi giỏi tại cụm vào chủ nhật hàng tuần.

- GVCN và GV Toán, Anh, Văn K6,7 nhắc nhở HS tham gia đầy đủ các buổi đi bồi giỏi.

  c, Khảo sát chất lượng giữa kì I (Bộ phận chuyên môn phụ trách)

- Thời gian khảo sát dự kiến: 13 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2017 (Thứ 7).

- Môn khảo sát: Toán - Ngữ Văn - Tiếng Anh.

- Thời gian: 60 phút với môn Toán và Ngữ Văn(tự luận 100%), 45 phút với môn Tiếng Anh, riêng môn tiếng Anh chú ý ra đề trắc nghiệm, tự luận cho phù hợp.

- Ra đề: Giao cho hai tổ chuyên môn ra đề, và duyệt đề với BGH(đ/c PHT) .

- Nộp đề KT bản in giấy A4 và gửi qua mạng vào địa chỉ thaixuyen2@thaithuy.edu.vn vào ngày 9/11/2017. Đ/c Thái cùng tổ CM kiểm tra và giao lại cho đ/c Hường phô tô. Giấy KT học sinh tự chuẩn bị.

- Chuẩn bị đề thi, hồ sơ thi: Cô Hường + Cô Đ Hà.

- Phân công coi thi: Thầy Thái phân công và gửi qua mạng vào sáng thứ 4 (08/11), riêng khối 9 chia thành 2 phòng thi và xếp theo A,B,C,...

- Chấm thi, lên điểm(GV chấm), báo điểm qua sổ liên lạc điện tử (đ/c Thái).

*Chú ý: GV lên thống kê và nộp kết quả thống kê theo mẫu, đúng thời gian quy định .Thầy Thái lập mẫu thống kê.

  d, Đôn đốc học sinh học và kiểm tra trên lớp.

- Thường xuyên KT bài cũ của HS trên lớp, tạo điều kiện để các em có điểm. Đối với học sinh lười học nhiều lần cần có những biện pháp cụ thể song nên tạo cho các em cách học dần dần, phải động viên các em thật phù hợp.

- Để chỉnh đốn răn đe HS tốt hơn cần kiểm tra một số ít học sinh nhưng phải có biện pháp cụ thể để xử lí, không nên xử lí số đông học sinh sẽ làm học sinh nhờn, a dua... Đối với một số học sinh cá biệt nên có biện pháp kết hợp.

- GV phê trên SĐB cần rõ ràng để GVCN có biện pháp, không được phê chung chung.

- GVCN đi sớm để quán xuyến lớp từ tập trung TD đầu giờ đến truy bài.

  e, Chuyên đề ngoại khóa

- Hai tổ phân công giáo viên thực hiện các chuyên đề, ngoại khóa theo kế hoạch tháng.

3.2, Công tác hội giảng cụm(có HD riêng)

    Thời gian và địa điểm

+ Thời gian bắt thăm bài dạy từ 14h ngày 06/11/2017 tại trường THCS Thái Hưng

* Hội thi GV dạy giỏi tại cụm được tổ chức như sau:

Đợt I: Từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2017: tại trường THCS Thái Hưng

* Các môn KHXH xếp chung: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí - Giáo dục công dân

* Các môn KHTN xếp chung:  Toán - Vật lí - Tin học - Công nghệ - Hóa học - Sinh học

* Giáo viên dạy mô hình THM, Tiếng anh hệ 10 năm( dạy tại trường, PGD điều giám khảo về dự).

* Đợt II: Hội thi GV dạy giỏi các môn Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật và Thể dục: Tháng 03/2018, dự kiến địa điểm tổ chức như sau:

STT

HỘI THI GVG MÔN

CỤM 1-2

CỤM 3-4

CỤM 5-6

CỤM 7

1

Tiếng Anh

Thụy Dương

Thụy Hải

Thái Thịnh

Thái Hưng

2

Thể dục

Thụy Dương

Thụy Hải

Thái Thịnh

Thái Nguyên

3

Âm nhạc

Thụy Văn

Thái Hưng

4

Mỹ thuật

Thụy Văn

Thái Xuyên

Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp

- Tham dự Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường THCS trong huyện.         

- Là giáo viên biên chế chính thức, đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên.

- Có thời gian giảng dạy liên tục hoặc không liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.

- Giáo viên phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh

4- Kiểm tra nội bộ.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên trong tháng 11: 2 GV (có danh sách cụ thể do Thầy Thái lập).

- Thầy Thái và tổ chuyên môn lên lịch dự giờ các tiết kiểm tra và lấy phiếu dự giờ cùng hồ sơ kiểm tra để hoàn thiện ngay sau khi kiểm tra toàn diện.

- Duy trì lịch duyệt giáo án 01 lần/ tuần, đảm bảo soạn trước 01 tuần.

- Duy trì lịch kiểm tra hồ sơ theo chuyên đề của tổ chuyên môn 01 lần / tháng.

- CBGV chú ý hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong tất cả các ngày kể cả chính khoá và học thêm, trong bất cứ buổi dạy nào cũng phải mang đầy đủ hồ sơ: Sổ điểm, Báo giảng, giáo án, kế hoạch dạy học, Sổ chủ nhiệm...

III-CÔNG TÁC KHÁC

1- Thư viện – thiết bị

- Củng cố thư viện và phòng đọc, CBTV phải cập nhật kịp thời tài liệu mới được phân về, tất cả sách tham khảo (trừ sách dành cho giáo viên, cán bộ QL, VP, KT), thông báo cho CBGV những sách mới mua, cấp trong các cuộc họp hoặc SHCM để CBGV nắm bắt được.

- Sử dụng phòng bộ môn: Đ/c CBTB cho GV đăng kí mượn TB hàng tuần, tháng . Giáo viên lập kế hoạch mượn thiết bị trong tuần, tháng, cuối tuần, tháng chuyển cho CBTB danh mục đồ dùng phải mượn trong tháng để HS chuyển lên phòng bộ môn, Khi mượn trả chú ý phải ký đầy đủ.

-Thư viện và thiết bị rà soát lại phòng thư viện chỗ đọc sách, phòng thiết bị và sắp xếp lại phòng cho khoa học.

2- Lao động

- Đ/C Phó hiệu trưởng lên lịch lao động tổng vệ sinh trường lớp, chú ý quét dọn mạng nhện, cánh cửa...

- Tổng vệ sinh nhà vệ sinh GV - HS. Cho học sinh đánh rửa sạch nhà vệ sinh học sinh.

- Củng cố lại nề nếp LĐ chuyên, GVCN nhắc HS vệ sinh khu vực đã phân công, đặc biệt là quán triệt học sinh không ăn quà vặt, không vứt rác ra khu vực trường.

- GVCN quán triệt lại ý thức bảo vệ của công trong nhà trường, đặc biệt là trong lớp, buộc dây cánh cửa tránh gió đập vỡ kính.

3- Ứng dụng công nghệ thông tin.

- CBGV thực hiện việc trao đổi tài liệu, thông tin trên địa chỉ tên miền cá nhân của GV trên mạng, thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối,

+ Giải toán, Lí, tiếng Anh qua mạng internet: GV HD học sinh tiếp tục giải Toán, Lí, tiếng Anh tăng dần số lượng học sinh tham gia.

- Tiếp tục Gửi bài lên webside phòng GD với nội dung: Phản ánh các hoạt động của trường, các bài viết về đổi mới PP dạy học, trao đổi KN, SK, các bài học về đổi mới PP quản lí, nâng cao chất lượng, gương người tốt việc tốt( đ/c N. Mai phụ trách).

4 – Kế hoạch luyện tập TDTT.

- đ/c D. Hà tiếp tục nhắc học sinh đi tham gia luyện tập đầy đủ, tập trung cao chuẩn bị cho hôi khỏe.

5. Hướng nghiệp dạy nghề:

- Hoàn thiện hồ sơ, KT lấy điểm, duy trì dạy theo TKB.(đ/c Duyên)

6. Hoàn thành các khoản thu:

- Các đ/c GVCN triển khai thu tiền BHYT học sinh từ 10/11 đến 10/12/2017.

                                                                                                     

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Tạ Văn Chầm

 

 

Nguồn: thaithuy.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 04 : 130
Năm 2021 : 1.185